içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Milas Suçıkan’da su bitti, köylüler kuruyan derelerde eylem yaptı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy yöresinde Akbelen ormanlarını katleden Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri’nin bölgenin su deposu olan Suçıkan Mevkii’ndeki dereleri ve yeraltı kaynaklarını kuruttuğunu bu nedenle 9 köyün susuz kaldığını belirterek kuruyan derelerde eylem yaptı, su kaynaklarını tüketen termik santrallere sert tepki gösterdi.

Milas Suçıkan’da su bitti, köylüler kuruyan derelerde eylem yaptı
Haberi Sesli Dinle

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de yaklaşık 5 yıldır Akbelen ormanlarında çevreci ve köylülerin nöbet tutmasına karşı 100 binden fazla asırlık çam ağaçlarını keserek yok eden Yeniköy – Kemerköy termik santrallerinin bölgedeki su kaynaklarını acımasızca yok ettiği belirtildi.

SANTRALLER 9 KÖYÜN SU KAYNAKLARINI KURUTTU

Yeniköy- vee Kemerköy termik santrallerinin bölgede 9 köyün yeraltı su kaynaklarını tükettiğini ve derelerin kurumasına yol açtığını belirten 9 köyün temsilcileri , çevreciler ve köylüler bugün öğle saatlerinde kuruyan Kocadere’de eylem ve basın açıklaması yaptı.

Muğla su İnisiyatifi’nin düzenlediği eyleme Bodrum- Milas- Muğla, Denizli ve Aydın’dan çevreciler de destek verdi. Eylemde sık sık “Dereler nehirler sermaye değildir” “Katil Limak Muğlayı Terk Et” “Hak Hukuk Adalet” ve “Yasayı uygula santralleri Kapat” sloganları atıldı.

 

BİLİM İNSANLARI 11 YIL ÖNCE SU KAYNAKLARININ KURUYACAĞI KONUSUNDA UYARIDA BULUNMUŞTU

Bölgedeki su kaynaklarının kuruyacağını Hacettepe Üniversitesi bilim insanlarının 11 yıl önce yaptığı araştırmada raporlarla ortaya koyduğunu ancak hiçbir önlem alınmadığı belirtildi.

 

Tuncay Saraçoğlu

 

BUNU DÜŞMAN BİLE YAPMAZ

Karacahisar köylülerinden  Tuncay Saraçoğlu “Bir zamanlar burası cennetti derenin içi su doluydu, şimdi cehennem oldu. Limak ve İçtaş şirketleri toprağımızı öldürdüler.  Bunu düşman bile yapmaz. Muğla’ dan defolun.  Ne orman, ne su, ne hayat bıraktılar. Ne uğruna, rant uğruna, hukuğa göre kapatma kararı olan santraller yaşam alanlarını öldüre öldüre çalıştırılıyor” diye konuştu.

 

SUÇIKAN’DA SU BİTTİ, SANTRALLERİ KAPATIN

Muğla Su İnisayitifi adına basın açıklamasını Serdar Denktaş okudu.

Denktaş açıklamasında “Suçıkan'da Su Bitti Artık Yeter; Yargı Kararlarını Uygulayın, Termik Santralleri Kapatın! Yaşam hakkı olan suyun adil olmayan paylaşımı nedeni ile Muğlalılar olarak her geçen yıl susuzluk sorununu daha derin hissediyoruz. Muğla Su İnisiyatifi olarak bugün Karacahisar'ın Suçıkan mevkiinde düzenlediğimiz bu etkinlikle yaşanan adaletsizliğe bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Muğla bölgesinde yaşanan susuzluk sorununun temel nedeni, doğayı ve yaşamlarımızı sömürerek on yıllardır yargının verdiği kapatma kararına rağmen çalıştırılmaya devam eden termik santrallerdir. Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan termik santralleri, 1996 yılında Aydın İdare Mahkemesinin verdiği kapatma kararına rağmen faaliyetlerine devam ediyorlar. Herkesin bildiği gibi bu karar 2005 yılında AIHM tarafından da onaylanmıştır. Ne ulusal ne de uluslararası hukuku tanıyarak sürdürülen bu yasadışı faaliyetin bedelini bölge halkı olarak hep birlikte ormanlarımızın, tarım alanlarımızın, su kaynaklarımızın, köylerimizin yok edilmesi ve kirletilmesiyle, yaşam kaynağımız toprak, hava ve suyun zehirlenmesi sonucu yakalandığımız ölümcül hastalıklarla başetmek zorunda kalarak bizler ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Serdar Denktaş

 

BODRUM VE MİLAS BU YIL SUSUZ

Denktaş açıklamasının devamında “ Karacahisar'ın Suçıkan Mevkii, bölgenin önemli yeraltı su kaynaklarının bulunduğu bir nokta. Adından da anlaşıldığı üzere, bir zamanlar zengin su kaynakları olan bir bölge idi. Suçıkan'ın güçlü kaynaklarından çıkan sular Karacahisar ve Gökçeler köyü arasındaki vadiden akarak, Hamzabey Deresini de besliyor, Milas’ın dokuz köyüne içme suyu sağlıyordu. YK Enerji'nin kömür sahalarına suyun girişini engellemek için su havzasında sondajlar yapması sonucu yüzeye yakın sular yerin derinliklerine gönderildi. Eskiden köylülerin içinde yüzebildiği, şırıl şırıl akan dereler artık kurudu. Bölgede zeytincilik, tarım artık yapılamaz hale geldi, dere yataklarında yaşam neredeyse yok oldu. Karacahisar'ın yaşam kaynakları bir yandan Yeniköy Termik Santrali için kurutulurken, diğer yanda bölgenin kalan su kaynakları Geyik Barajında toplanarak bu santrale soğutma suyu olarak veriliyor. Geyik Barajındaki su Bodrum halkına verilmek yerine büyük bölümü şirkete tahsis edildiği için susuzluk yaşayan Bodrum'a çare olarak yine Karacahisar'ın kaynaklarına daha fazla yükleniliyor, Bodrum'a su taşımak için sondajlar yapılıyor. Akıl almaz bir kısırdöngü içinde, yeni su kaynakları oluşturmak için ekosistemleri daha da bozacak yeni projeler gündeme getiriliyor” dedi.

 

 

KRİZDEN YENİ RANTLAR OLUŞTURMANIN DERDİNDELER

 Denktaş açıklamasının sonunda ise “Krizden yeni rantlar oluşturmanın derdine düşülüyor. Bu projeler kamu yararına değil, yalnızca suyun daha fazla ticarileştirilmesinin aracıdır. Tüm yetkililere bu kez Suçıkan'dan sesleniyoruz: Bölgemizde yaşanan susuzluğun temelinde yargının verdiği kapatma kararına rağmen faaliyetlerini sürdüren termik santrallerin doğanın ve insanın yaşam hakkı olan suyu bacalarını soğutmak için kullanması, su kaynaklarını kömür çıkarmak için yok etmesi ve kirletmesi yatmaktadır. Bölgede susuzluk sorununu sözde 'çözmek' için havzalar arasında su transferi, desalinasyon, daha fazla yeraltı kuyusu açmak gibi aslında ekolojik krizi daha da derinleştiren girişimlerden vazgeçin. Kamu yararına olacak çözümün yolu, bölge halkının çığlığına kulak vermekten, doğanın korunmasından, adaletin sağlanmasından, hukukun işletilmesinden geçmektedir. Yargı kararını uygulayın, termik santralleri ve onlara kömür sağlayan maden ocaklarını kapatın. Bölge halkı susuzluk çekerken termik santrallere yapılan yönetmeliğe aykırı su tahsislerini iptal edin. Santrallerin işletmecilerine bizlerin vergileri ile sağladığınız teşviklere son verin. Yaşam alanlarımızı yok eden şirket sahiplerine transfer ettiğiniz kaynaklarımızla termik santrallerde, maden ocaklarında çalışan emekçilere insanca ve doğayla barışık iş imkanları oluşturun” sözleriyle  açıklamasını tamamladı.

 

KURUYAN DERELERDE EYLEM YAPTILAR

Basın açıklamasından sonra kuruyan Kocadere’nin içine giren eylemciler ve köylüler santrallerin kapatılmasını yörenin su kaynaklarının rant uğruna yok edilmesinin önlenmesini istediler.

Eylem düzenlenen forum ile sona erdi.

 

 
 
 
 

Tarih: 09-06-2024

FACEBOOK YORUM
Yorum