içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Çevreciler MUÇEV’e yine ‘Dur’ dedirtti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Muçev Turizm Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Tekne Bağlama İskelesi Projesine ilişkin Muğla 3. İdare Mahkemesi “ÇED gerekli değildir” kararı verilemeyeceğini hükme bağladı.

Çevreciler MUÇEV’e yine ‘Dur’ dedirtti
Haberi Sesli Dinle

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Tuzla Mahallesi, Cahit Gündüz Caddesi mevkiinde Muçev Turizm Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Tekne Bağlama İskelesi Projesine ilişkin olarak Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından bozularak “ÇED gereklidir” denildi.

Konuyu mahkemeye taşıyan Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği'nce, “Hızla yok oluşa doğru giden Fethiye Körfezi için büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği'nce yapılan açıklamada, “Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen 9 Eylül 2020 tarih ve E-2020212 sayılı ‘ÇED) Gerekli Değildir' kararının iptali istemiyle Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği tarafından açılan, Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği'nin de müdahil olduğu, Muğla 3. İdare Mahkemesi 2020/622 E. Dosyası ile yürütülen davada, mahkeme söz konusu hukuka aykırı idari işlemi iptal etmiştir” denildi.

 

BİLİRKİŞİ RAPORLARI ETKİLİ OLDU

Dava sürecinde mahkeme tarafından talep edilen, konusunda uzman bilim insanlarınca hazırlanan bilirkişi raporunda önemli tespitlere yer verildiğinin belirtildiği açıklamanın devamı şöyle:

“Raporda, körfezde ölçülen malzemenin Fethiye iç ve dış körfezinde yer alan akarsu deltalarından çoğunlukla geldiği ve mevcut akıntı yapısı ile derinliğin düşük olduğu iç körfeze doğru taşındığının anlaşıldığı açıklandı. Bu durumda dava konusu bölgede bir akıntı-sirkülasyon-sediment taşınımı modeli yapılması ve buna göre doğru planlama ve inşaat tekniklerinin irdelenmesinin elzem olduğu belirtildi.

Körfezin deniz altı florasının tekne ve yatların demirleme faaliyetleri sonucu büyük zarar görmekte olduğu, deniz çayırlarının tahrip olmakta olduğu ve deniz tabanındaki yaşam alanlarının da yok edilmekte olduğu, Fethiye Körfezi dibinin yaşanan yoğun ‘ötrofikasyon' hadisesi ile balçık yığınına dönmüş olduğu, yıllar içerisinde körfez dip seviyesinin yükseleceği, bu bakımdan bölgenin ayrıntılı olarak incelenmesi ve ÇED raporu hazırlanması gerektiği” açıkça belirtildi.”

 

” İMAR PLANI GEREKLİ TEKNİK VE BİLİMSEL YETERLİLİKTE DEĞİL”

Rıhtım alanı ile ilgili proje tanıtım dosyasında (PTD) yer alan açıklamalar ile imar planı ve plan açıklama raporu arasında farklılıkların olduğu ortaya konulduğunun ifade edildiği açıklamada, “Bu kapsamda, dava konusu PTD ve dayanağı olan imar planı plan açıklama raporunun gerekli teknik ve bilimsel yeterlilikte olmadığı, üst ölçekli planlarda yer alan plan hükümlerinin ne olduğuna yönelik açıklamalara yer verilmediği, bu hususun, proje alanının dayanağı olan imar planı plan açıklama raporunda da ihmal edildiği bilgisi verildi. Dolayısıyla, planlama alanında imar planı plan açıklama raporu PTD’nı destekler nitelikte hazırlanmamış olup, planlama sürecini aktarmakta da yetersiz kaldığı belirtilmiştir.

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği olarak hem mahkemenin iptal kararının hem de dava sürecinde hazırlanan bilimsel raporun, hızla yok oluşa doğru giden Fethiye Körfezi için büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Birçok kez dile getirdiğimiz üzere körfez kirliliği Fethiye'nin en önemli sorunlarından biridir. Bu dava ile birlikte körfezdeki ekolojik yıkım bir kez daha dile getirilmiş ve artık hukuki kararlara da konu olmuştur” düşüncelerine yer verildi.

Tarih: 07-09-2022

FACEBOOK YORUM
Yorum